Parkingjet, edhe një rrugë në Tetovë bëhet me pagesë

30 vend parkingje të reja në Tetovë
Së shpejti do të fillojë të funksionojë një tjetër vend parkimi “B14” në rrugën “120a” pranë tregut të gjelbër. Zona e parkimi do të vihet në përdorim nga 1 tetori.

Banorët që jetojnë në këtë rrugë mund të aplikojnë për një biletë parkimi vjetore për të cilën duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:
1. Kartë identiteti
2. Leje qarkullimi
3. Çertifikatë pronësie jo më e vjetër se gjashtë muaj

Kopjet e dokumenteve do të mund të dorëzohen në ambientet e ndërmarrjes në periudhën në vijim. Sipas tarifës, abonimi vjetor për parkim është:
1. Automjeti i parë 4500 denarë në vit
2. Automjeti i dytë 7000 denarë në vit

Ne kujdesemi për sigurinë e qytetarëve tanë, duke siguruar hapësira të mjaftueshme parkimi dhe rregull më të madh të trafikut.

Me respekt,
NP “Parkingu i qytetit” – Tetovë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *