Këto janë aparatet që harxhojnë energji edhe kur nuk përdoren

Woman hands holding electric power plug and Euro banknotes near white electric socket on light green background. Electricity cost and expensive energy concept

Në prag të dimrit dhe kur tash më po marim fatura të larta për energjin e harxhuar, është mirë të shohim të gjitha mundësit që sa më pak të harxhojm rrymë elektrike.
Ju mendoni se duke mos i shfrytëzuar, nuk po harxhoni energji, por në fakt e keni gabim.

Disa pajisje vazhdojnë të harxhojnë energji edhe pasi i keni fikur.

Më poshtë po ju rendisim disa prej tyre:

Një karikues në prizë pa telefon

Një karikues i mbetur në fole vazhdon të përdorë energji edhe kur nuk ka asnjë pajisje të lidhur me të. Megjithatë fuqia është minimale, kështu që nuk e godet shumë portofolin tonë.

Telekomanda

Mund të harxhojnë deri në 22 dollarë, vlerë të energjisë në vit. Shumica prej nesh nuk shqetësojnë akoma kalimin e tunerit tonë në modalitetin e gatishmërisë, duke menduar se largimi nga televizori është i mjaftueshëm. Kjo rezulton në 5 herë më shumë se kostoja.

Televizori

Kjo konsumon rreth 25 dollarë energji në vit, nëse televizori është i fikur, por i pa hequr nga priza.

Kompjuterët dhe laptopi

Edhe fikur, kompjuterat dhe laptopët vazhdojnë të punojnë. Kjo është arsyeja pse kur i hiqni ato, mund të kurseni deri në 100 dollarë në vit.

Pajisjet me kohëmatës

Duke hequr nga priza një pajisje të tillë, ju kurseni deri në 114 dollarë në vit.

Kabllot në priza. A duhet t’i heqim?

Disa mund të mendojnë se shumat e mësipërme janë të vogla, ndërsa të tjerët do të impresionoheshin.Sidoqoftë, duhet të dini që një rritje e papritur e energjisë mund t’ju lërë pa para dhe me një shtëpi të tërë me pajisje të djegura. Prandaj rekomandohet gjithnjë heqja nga priza, në përfundim të përdorimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *