Nga mesnata ulet çmimi i benzinës në Maqedoni

OPATIJA, 08. 03. 2011. - BENZIN, BENZINSKA STANICA, NAFTA, PUMPA, POSKUPLJENJE, CIJENA, TANK, TANKANJE, 10 KN, INA SNIMIO: VEDRAN KARUZA

Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut solli vendimin, me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 0,66 % në raport me vendimin e datës 1.12.2022.

Çmimet referente të derivateve të naftës në tregun botëror, në krahasim me përllogaritjen e mëparshme shënojnë ulje mesatarisht: te benzina për 2,137 %, te nafta ka rritje për 0,131 %, te vaji ekstra i lehtë ka ulje për 1,045 % dhe te mazuti rritja është për 2,090% .

Kursi i denarit në raport me dollarin në periudhën e kaluar, sipas të cilës janë formuar çmimet në përllogaritjen e mëparshme, është më i ulët për 0,176%.

Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-95 ulet për 1,50 den/l., ndërsa çmimi i shitjes me pakicë i benzinës EUROSUEPR BS-98 ulet për 1,00 den/l.

 

Çmimi i shitjes me pakicë i ЕURODIZELIT (D-Е V) nuk ndryshon.
Çmimi i shitjes me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri I(ЕL-1) ulet për 1,00 den/l, ndërsa çmimi i shitjes me pakicë i Mazutit M-1 SU rritet për 0,361 den/kg.

Nga data 6.12.2022, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

Benzinë motori EUROSUPER BS – 95 83,00 (denarë/litër)
Benzinë motori EUROSUPER BS – 98 85,50 (denarë/litër)

Naftë motori EURODIZEL BS (D-E V) 84,50 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 81,50 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU 42,171 (denarë/kilogram)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *