Cila nga kompanitë në Maqedoni ka paguar 38 milionë euro paga në 9 muaj?

0

Kompanitë më të suksesshme dhe më të mëdha maqedonase a kanë kujdes të veçantë për punonjësit e tyre. Po si? E gjitha kjo është shprehur përmes rritjes së shpenzimeve bruto për punonjësit e saj në nëntë muajt e parë të këtij viti. Më poshtë janë faktet…

Të dhënat zyrtare publike të Bursës së Maqedonisë tregojnë se kompanitë më të mëdha dhe më të suksesshme, pothuajse pa përjashtim, në nëntë muajt e parë të vitit kanë rritur buxhetet për paga dhe shpenzime për punëtorët e tyre!

Ky fakt vërteton se shumica e kompanive kujdesen për punonjësit e tyre duke përmirësuar motivimin, i cili është kusht për besnikëri dhe nënkupton produktivitet më të mirë.

Ky trend është gjithashtu një sinjal i rëndësishëm për të gjithë investitorët në aksionet e atyre kompanive dhe dëshmon se menaxherët, duke u kujdesur për punonjësit, i hapin rrugën punës së suksesshme, rezultateve të parashikueshme dhe natyrisht fitimeve të shprehura zakonisht përmes dividentëve.

Lista e portalit “Factor” përfshin 20 firma – shoqëri aksionare, aksionet e të cilave janë të listuara në Tregun Zyrtar të bursës. Paguesi më i madh në nëntë muajt e parë është industria më e madhe farmaceutike maqedonase “Alkaloid”. Një nga kompanitë më të suksesshme maqedonase ka paguar 38 milionë euro për punonjësit e saj për nëntë muajt e parë, dhe kjo është 12 për qind më shumë para për punonjësit në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. “Alkaloid” ka punësuar 2617 persona në fund të shtatorit të këtij viti. Domethënë, gjigandi farmaceutik paguante 1613 euro për punonjës në muaj për pagën bruto.

Më poshtë keni listën e plotë:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *