Higjiena Komunale dhe qytetari i Tetovës

Mensur Aliti
Të gjithë ndjejm keqardhje kur shohim se të punësuarit në Higjienën Komunale të qytetit tonë protestojnë për shkak të mungesës së elementit të vetëm që ju siguron mbijetesën paga e tyre mujore e që në këtë dimër me muaj nuk i kanë marrë.

Të gjithë jemi falemenderues me fjalë për punën që bëjnë për të mbajtur qytetin tonë më të pastërt e që periudhën e fundit të gjithë pajtohemi se kan kontribuar që pastërtia në qytet te jetë në nivelin më të lartë se kurrë më parë.

Çka bëjmë ne si qytetarë të Tetovës që këto punonjës të marrin së paku pagën që e kanë me kontratë e jo ate që e merritojmë.

 

Sa ne kujdesemi me hedhjen e mbeturinave në vendin e dedikuar për to e mbi të gjitha sa ne paguajm për shërbimin e tyre.

Le të kërkojm fajin së pari te vetja dhe nga nesër të paguajm të gjitha faturat e mbeturinave që këta punonjës të marrin pagat e tyre që i kanë më se të merituara.

Paguaj faturën tënde që sot e nesër ata punonjës të mund të ujqejnë familjet e tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *