Nga sonte në mesnatë shtrenjtohet dizeli

OPATIJA, 08. 03. 2011. - BENZIN, BENZINSKA STANICA, NAFTA, PUMPA, POSKUPLJENJE, CIJENA, TANK, TANKANJE, 10 KN, INA SNIMIO: VEDRAN KARUZA

Komisioni Rregullator për Energjetikë solli vendim me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës, mesatarisht 1,44% në raport me vendimin e datës 12.12.2022.
Çmimi i shitjes me pakicë i EURODIZELIT (D-Е V) rritet për 2,50 den/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri I(ЕL-1) rritet për 3,00 den/litër.

Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 si dhe të Mazutit M-1
SU nuk ndryshojnë.

Nga data 17.12.2022, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

 

EUROSUPER BS – 95 76,00 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98 78,50 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V) 80,50 (denarë/litër)

Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 78,50 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU 39,370 (denarë/kilogram)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *