Paga e një Dizajneri Grafik, më premtuesja në treg?

0

Evaluimi i të bërit biznes ka bërë që disa prej profesioneve që në një kohë nuk janë parë si të domosdoshëm, të kapin vendet e para në prioritizimin e profesioneve të nevojshme brenda një kompanie.I tillë konsiderohet sot edhe profesioni i dizajnerit/es grafik/e.

Mos-ekzistenca virtuale e biznesit në internet me dizajne dhe produkte grafike është gabimi më i madh që mund të bëjë një biznes.

Kështu që një dizajner që merret me prodhimin e materialit që do të shpërndahet apo publikohet online është kyq.

Pagat për një fillestar në Dizajn Grafik kapin vlerën deri 450 euro dhe variojnë deri në 1 500 euro pas një periudhe përvojë.

 

Paga mesatare vjetore arrin vlerën 36,000 euro, duke e konsideruar edhe faktin që ky profesion mund të ushtrohet edhe në nivel ndërkombëtar (remote).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *