Teatri i Tetovës, një ndër teatrot më të vizituara në Maqedoni gjatë vitit 2021-2022

Teatrot e Tetovës dhe Gjorçe Petrovit janë të vetmet në të cilat në çdo shfaqje kishte mesatarisht 200 e më shumë shikues. Në shifra absolute, gjatë sezonit teatror 2021-2022 janë vënë 139 shfaqje në 18 teatro profesionale të Maqedonisë.
Gjithsej 787 artistë (aktorë) profesionistë performuan 965 shfaqje, ku duartrokitën mbi 157.000 spektatorë. Sipas të gjitha parametrave, teatrot e Maqedonisë në sezonin 2021-2022 performuan tre herë më mirë se sezoni paraprak teatror 2020-2021.

A është Maqedonia një vend teatror? Për këtë pyetje do të merrni përgjigje të ndryshme që varen nga perceptimi, vendndodhja, edukimi dhe statusi në shoqëri.
Enti Shtetëror i Statistikave mblodhi dhe përpunoi të dhëna zyrtare që tregojnë se në sezonin teatror 2021-2022, gjithsej 157.393 persona ishin audiencë teatrore për 965 shfaqje.

Këto shifra janë mbresëlënëse në krahasim me sezonin e kaluar teatror, ​​i cili ishte ndoshta më i dobëti për shkak të krizës së koronës dhe kufizimeve të shumta për shkak të të cilave teatrot tona ishin jashtë funksionit për një kohë të gjatë.

Në sezonin 2020-2021 realizuan 308 shfaqje të ndjekura nga 31.165 spektatorë.

Cilat janë teatrot profesioniste me shfaqje më të vizituara?

I vetmi teatër profesionist i Maqedonisë që kishte frekuentim mesatar prej më shumë se 200 spektatorësh ishte Teatri i Tetovës. Mesatarisht, 204 njerëz i ndoqën shfaqjet e tij. Teatri i dytë që ishte në kufirin e mesatarisht 200 vizitorëve për shfaqje është ansambli profesional i Gjorçe Petrovit.

Më pas vijon Teatri i Prilepit me frekuentim mesatar prej 193 veta për shfaqje para katër teatrove në Qendrën e Shkupit ku frekuentimi mesatar për shfaqje është 177 persona. Pranë është edhe Teatri i Kumanovës me 171 vizitorë për shfaqje, pasuar nga Teatri i Velesi me mesatarisht 125 persona për shfaqje. Mesatarja e dy teatrove të Manastirit është krah për krah me atë të Velesit. Teatri i Karposhit, i cili mban rekordin për numrin e shfaqjeve (114) dhe numrin e veprave të realizuara (13), kishte frekuentim mesatar për shfaqje prej 111 spektatorësh. Më pas vjen teatri i Strumicës me 109 spektatorë.

Teatrot në Shtip (82), Çair (79), Gostivar (62) këtë sezon kanë pasur mesatarisht më pak se 100 shikues, ndërsa më pak i vizituar ka qenë Teatri i Ohrit me 50 shikues për shfaqje.

Më shumë detaje mund të gjeni në këtë link.

Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave (Buxheti për vitin 2022), nga Ministria e Kulturës janë transferuar 4.5 milionë euro për pagat e punonjësve në veprimtarinëe dramës dhe 1.7 milionë euro të tjera për kontribute. Sipas të dhënave të EShS-së, 18 teatro profesionale punësojnë 1.357 persona, nga të cilët 787 janë artistë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *