Çupi: Zyra në 23 komuna, për informimin e diasporës

Qendra për diasporë në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare për migracion në Shkup dhe ministrinë e administrates, në kuadër të proektit të tyre bënë trajnimin për rritje të kapaciteteve dhe për orientim të punonjësve komunal.

Ministri I Diasporës Xhemail Çupi thotë se do të bëjnë edhe hartëzimin e diasporës tonë.

Në fazën e dytë, pra, në mesin e këtij viti do të realizohen shumë projekte interesante për diasporën tonë si shërbime drejtpërsëdrejti,

 

orientim për lëndët që janë diskutabile që duhet t’i shpejtojnë institucionet në raport me kërkesat e diasporës dhe të bëhet një thirje të re për angazhim edhe të komunave të tjera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *