OJQ Kodra Freeriders me kërkesë deri tek NPK Tetova

Të nderuar, kjo kërkes nuk është një kërkesë për të sulmuar njërin apo lavdëruar tjetrin!

Kjo kërkesë është shumë modeste nga ana e OJQ “Kodra Freeriders” ndaj NPK Tetova dhe organeve kompetente, për të marë masa sa me të shpejta dhe për të pastruar këtë grumbull hedhurinash!

Duke marë parasysh fluksin e vizitorëve në Kodrën e Diellit, nuk do mend se kontonjerët e hedhurinave mbushen në kohë rekorde, e sidomos në fund javë!

Andaj ne kerkojmë që të rritet intenziteti i grumbullimit të hedhurinave, dhe kjo pamje negative te mos i mirëpret tani e tutje vizitorët në ski qendren tonë!

Me plotë sinqeritet dhe pa asnjë prapavi, Kodrafreeriders.
Ju faleminderit per mirëkuptimin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *