Nënshkrimi i Memorandumit për bashkëpunim, për prokurimin e një sistemi të ri SCADA/EMS

Drejtori gjeneral i ShA MEPSO, Orhan Murtezani dhe përfaqësuesi i USAID-it, Faruk Serdareviç, nënshkruan sot Memorandum për bashkëpunim, me të cilin ShA MEPSO fillon procedurën për prokurimin e sistemit të ri SCADA/EMS (Supervisory Control And Acquisition/Energy Management System).

Duke e njohur rëndësinë që ka ShA MEPSO në sigurimin e menaxhimit efikas dhe të besueshëm të sistemit elektroenergjetik të Republikës së Maqedonisë, me rëndësi të veçantë në këtë proces është mbështetja e USAID-it, e cila sipas Memorandumit të nënshkruar do të sigurojë grant për shërbime konsulence të cilët do të ndihmojë ShA MEPSO në përgatitjen e specifikimeve teknike, tenderimit dhe implementimit të plotë të sistemit të ri SCADA/EMS.

ShA MEPSO do të financojë sistemin e ri SCADA/EMS me mjetet personale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *